Lojistik Güven Endeksi - İlk Yarıyıl Değerlendirmesi

18 Eylül 2020, Cuma

Sektörün 2020 yılının ilk yarısındaki performansına ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilere http://bfy.ovh/lge adresinde yayımladığımız “Lojistik Güven Endeksi - İlk Yarıyıl Değerlendirmesi” başlıklı çalışmamızda yer verdik.