İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Proje Partneri

Ülke olarak 1980’lerin ilk yarısında başlayan dünyaya açılma çabamız, bugün ekonomik gelişme yarışında başarılı olmak ve dünya ekonomisi ile bütünleşmek yolunda ilerlemektedir. Günümüzde, yoğun rekabet sonucu ekonomik ilişkiler ulusal sınırlarımızı aşmış ve buna paralel olarak birçok işletmemiz çok uluslu, çok ürünlü ve çok sektörlü karmaşık bir yapıya sahip olmuşlardır. Bu durum ise bir hizmet sektörü olan lojistik sektörünün hızla büyümesine neden olmuştur. 1999 yılına gelindiğinde, ülkemiz lojistik sektörü çok büyümüş ve dünyanın 40’tan fazla ülkesiyle işbirliği yapar duruma gelmiştir. Öte yandan Avrupa Birliğinin lojistik sektörü ve ilişkili sektörlerle ilgili getirdiği normlar ve direktifler, ülkemizde eğitimli insana olan ihtiyacı hızla arttırmış ve sektör bu ihtiyacı karşılamak amacıyla, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) öncülüğünde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne ulaştırma ve lojistik konusunda lisans eğitimi verecek bir yüksek okul kurulması talebinde bulunmuştur. 

İstanbul Üniversitesi Senatosu bu talebi değerlendirmiş ve 1999 yılında Türkiye’nin ilk ve tek ‘Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu’nu ülkemiz açısından son derece önemli olan bir görevi gerçekleştirmek ve “ulaştırma ve lojistik sektörüne, ülkenin ulusal ve uluslararası ilişkilerinde etkin rol alabilecek nitelikte, bilgili, yetenekli ve görgülü yönetici adayları yetiştirmek” amacıyla kurulmuştur. 1999–2000 Eğitim ve Öğretim yılında 65 öğrenciyle kapılarını öğretime açan Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu, 2003–2004 eğitim yılında ilk mezunlarını vermiştir. 

Ekim 2013 itibariyle başlatılan değişim ve dönüşüm hareketi ile Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, Avrupa ve Asya kıtaları arasında köprü ve bir lojistik üs konumunda olan Türkiye’nin “çağdaş ulaştırma ve lojistik politikalarının oluşturulması”na, ulaştırma ve lojistikle ilgili hizmet sektörlerinin ihtiyacı olan “eğitilmiş insan kaynağının yetiştirilmesi”ne yönelik çalışmalarla “ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir eğitim kurumu” olmak yolunda ilerlemektedir. Fakültemiz, Birleşmiş Milletler menşeili IRU (International Road Transport Union – Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği) akreditasyon sürecini tamamlayarak 16 Haziran 2014 tarihinde uluslararası akreditasyon almıştır. Böylece Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Türkiye’de lisans ve lisansüstü seviyede IRU tarafından akredite edilen ilk okul olma özelliğinin yanında, İstanbul Üniversitesi bünyesinde uluslararası akreditasyon alan iki okuldan biri olma özelliğine sahip olmuştur.

Dünyanın önde gelen üniversiteleri ile nitelikli işbirlikleri geliştiren Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi şimdilik Kühne Lojistik Üniversitesi başta olmak üzere 7 üniversite ile Erasmus+ değişim anlaşması imzalamıştır. 

Resmi gazetede 5 Haziran 2015 tarihinde yayınlanan 7723 sayılı Kararname ile İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi olarak hizmet vermeye başlayarak ülkemizin ilk ve tek lojistik fakültesi olmuştur. Verilen lisans eğitimi isteğe bağlı bir yıl hazırlıkla (yabancı dil) beraber toplam beş yıldan oluşmaktadır. 

Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’nde, teorik ve uygulamalı dersleri içeren bir eğitim programı benimsenmiş ve bu amaçla akademisyenler tarafından verilen teorik derslerin yanı sıra sektörde uzun yıllar sonunda tecrübe kazanmış yöneticilerin verdikleri çeşitli dersler de Yüksekokul eğitim programına eklenmiştir. Bunun yanı sıra başta Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenler Derneği (UTİKAD) olmak üzere, sektörel kuruluşların işbirliği ile öğrencilere yaz dönemlerinde staj programları hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Temel amaç, yabancı dil bilen ve sektörün uygulamalarına fiilen çalışarak katılıp yetişen, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı bilgileri de almış, nitelikli öğrenciler yetiştirmektir. Yüksek okul öğrencileri, okulumuzun kurulduğu 1999 yılından 2004 yılı Mart ayı sonuna kadar İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsünde İşletme Fakültesi’ne ait binanın içerisinde eğitim ve öğretimlerine devam etmiş, daha sonra Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) öncülüğünde, 44 firma ile oluşturulan bir konsorsiyum tarafından yaptırılan ve halen kullanılmakta olan fakülte binasına geçmiştir. 2004 yılının bahar yarıyılında hizmete giren fakülte binası, iki kat olarak inşa edilmiştir. Toplam 6.500 m2 kapalı alana sahip olan fakülte binası; zemin katında 3 adet 120 kişilik, 1 adet 80 kişilik, 2 adet 60 kişilik dershaneye, 1 adet bilgi işlem (bilgisayar) dershanesine, yabancı dil sınıflarına, konferans salonuna, öğrenci bürosu, ayniyat, kütüphane ve kafeteryaya, birinci katta ise müdürlük ve idari ofislerle, öğretim üyeleri odalarına ve seminer salonlarına sahiptir. Arazinin büyüklüğü geniş bir otopark ve açık hava dinlenme alanlarının da yerleşimine imkân sağlamakta, öğrenci ve öğretim üyelerimiz İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi’nin imkanlarından yararlanabilmektedir.