EnglishEnglish

Türkiye Lojistik Güven Endeksi

Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden lojistik sektörünün uzun vadedeki yüksek potansiyeli yabancı yatırımcıların ilgisini çekerken, sektörün geleceğine yönelik beklentiler de artmaktadır. Sektöre ilişkin araştırma çalışmalarında kullanılabilecek veri tabanı oluşturulması, sektörel eğilimlerin öngörülebilir, beklentilerin özetlenebilir bir çerçevede rakamsal olarak ifade edilmesi her geçen gün önem kazanmaktadır.

Lojistik sektörüne sağladığı hizmetlerle sektöre yön veren KPMG Türkiye ve Türkiye’de lojistik eğitiminin öncüsü ve ulaştırma ve lojistik alanındaki ilk fakülte olma özelliğine sahip İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi bu alanda öncü bir projeyi hayata geçiriyor. KPMG Türkiye ve İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi işbirliğinde hazırlanan proje kapsamında lojistik sektörünün beklentilerini ölçmek için alanında uzman kişilerin de katkılarıyla Türkiye Lojistik Güven Endeksi (LGE) oluşturulacaktır.

Türkiye Lojistik Güven Endeksi (LGE) ile kamu politika yapıcıları, uluslararası yatırımcılar ve ilgili sektör yöneticileri için kısa ve uzun vadede lojistik sektörünün koşullarının ortaya koyulması, ekonomik daralmalarda erken uyarı ihtiyacının giderilmesi ve genişlemelerde ise ulusal fırsatların ortaya çıkarılmasına yönelik izlenebilen bir endeks oluşturulması amaçlanmaktadır.

Endeks, yılın belli dönemlerine yönelik hazırlanacaktır. Böylece sektör katılımcıları ve paydaşlar açısından geçerliliği ve güvenilirliği kabul edilmiş; yatırımlara, politikalara karar vermede faydalanılacak bir endeks literatüre ve iş dünyasına kazandırılmış olacaktır. Kalkınma planları çerçevesinde de ön planda değerlendirilen lojistik alanına yönelik veri toplanarak hem sektörün takip edeceği bir veri seti oluşturularak tüm paydaşların kullanımına sunulacaktır.


LGE 2024Q2

Yayımlanma tarihi: 30 Haziran 2024

LGE 2024Q2 dönemi endeksine erişmek için tıklayınız.

0-200 aralığında değer alabilen endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini ifade etmekte, 100’den küçük olması ise kötümser bir görüşe işaret etmektedir.

Lojistik Güven Endeksi

101.59

2024Q194.32

2023Q288.60

Mevcut Durum Endeksi

97.02

2024Q177.91

2023Q286.32

Beklenti Endeksi

103.87

2024Q1102.52

2023Q289.74