Lojistik Güven Endeksi 2020Q2

LGE 2020Q2

Yayımlanma Tarihi: 30 Haziran 2020

Lojistik Güven Endeksinde yükseliş yaşandı

Lojistik Güven Endeksi Nisan – Haziran 2020 (2020Q2) döneminde, bir önceki döneme (2020Q1) göre yüzde 0,22 artış göstererek 84,30 puan olarak gerçekleşmiştir. Lojistik Güven Endeksi negatif görünümünü sürdürdü.

Mevcut Durum Endeksi

Nisan – Haziran 2020 döneminde sektörün durumu gösteren Mevcut Durum Endeksi önceki dönem 76,60 iken yaşanan pandemi nedeniyle büyük bir düşüş göstererek 36,23 puana geriledi. 2020Q1 döneminde Gelecek Dönem Beklenti Endeksi’nin 87,72 olmasına rağmen küresel faaliyetlerin kısıtlanmasına neden olan Covid 19 salgınının bu dönemde sektörün beklentilerinin tam olarak karşılanmamasına neden olduğu gözlenmektedir.

Gelecek Dönem Beklenti Endeksi

İlerleyen dönemde sektörün beklentilerini yansıtan Gelecek Dönem Beklenti Endeksi bir önceki döneme göre %20,51 oranında artarak 108,33 oldu. Bir önceli dönemde negatif görünüme dönen endeks sektörün beklentisinin 100 üzerine çıkmasıyla tekrar pozitif görünüm kazandı.


 • Ebru Demirci

  Dünya’daki üreticilerin ve tüketicilerin tekrar yeni planlamalarla hareket ettiği bir dönemden geçerken lojistik ve taşıma sektörü de bu canlanmadan olumlu etkilenecek sektörlerden biri olacaktır.

  Lojistik Güven Endeksi 2020 üçüncü çeyrek için umutların yeşerdiği bir dönemi gösteriyor. Hem ekonomik hem de sosyal anlamada zorlu bir dönem geçiren Türkiye ve Dünya ülkeleri beklentilerin yükselmeye başladığı bir döneme girmiş durumda. Yaşanan Covid 19 Pandemi döneminin normalleşme başlaması ile beraber artan ticaret ve ihracat hacmi taşımacılık ve lojistik sektörünü de hareketlendirmeye başlamış görünüyor. 100’ün üzerinde gerçekleşen endeks umutların ve beklentilerin arttığı bir dönemi işaret ederken endeksin çok yüksek olmaması her şeye rağmen tedbirli olunduğunun da sinyallerini vermektedir. Taşımacılık sektöründe özellikle yapılan yeni yolcu düzenlemeleri ile beraber yaşanan canlanmanın turizmin de etkisi ile daha da artması beklenmektedir. Birçok sektörün küçülme ve faaliyetlerinde daralma yaşadığı bir dönemden sonra ekonomik hareketlenmeye yönelik beklentilerin de lojistik sektöründe yansımalarını LGE endeksi de göstermektedir. Dünya’daki üreticilerin ve tüketicilerin tekrar yeni planlamalarla hareket ettiği bir dönemden geçerken lojistik ve taşıma sektörü de bu canlanmadan olumlu etkilenecek sektörlerden biri olacaktır. Sektörün birçok dinamiği takip ettiği ve ihracatın artışı ile beraber faaliyetlerine hızla devam etmektedir. Bu artışın devam edeceğine yönelik beklentilerin de yüksek olması sektörün geleceğe yönelik planlamalarında LGE öncü bir gösterge olarak değerlendirilmelidir.

  Ebru Demirci • İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

 • Yavuz Öner

  Ticaretteki iyileşmenin bir yansıması olarak, taşımacılık sektöründe üçüncü çeyreğe yönelik beklenti olumlu

  Covid-19 sürecinde dünya ticaretinin askıya alınmasıyla birlikte, pandemiden en çok etkilenen sektörlerin arasında taşımacılık da yer aldı. Ülkelerin covid-19’a karşı uyguladığı tedbirlerin sonucunda, sektör, hem yük hem de yolcu talebinde ciddi bir daralmayla karşı karşıya kaldı. Bu olumsuz etkiler, en yoğun olarak ikinci çeyrekte hissedildi. Mevcut durum endeksi de bu bağlamda, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla yüzde 50’nin üzerinde bir düşüş gösterdi.

  Haziran 2020’ye geldiğimizde ise, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte havayolu ve karayolu taşımacılığında hareket başladı. Denizcilik sektörü için önemli bir gösterge olan Baltık Kuru Yük endeksi de Haziran ayının başından bu yana yükseliş trendi izliyor. Çin’de artan sanayi üretimi ve küresel ölçekte canlanan emtia talebinden destek alan endeks, 1 Temmuz itibarıyla 1800 eşiğini aştı. Sektörde bu süreçte öne çıkan diğer gelişmelere baktığımızda, Çin’in “Bir Kuşak, Bir Yol” projesi kapsamındaki Orta Koridor üzerinden yapılan demiryolu taşımacılığı hız kazandığı gözleniyor.

  Dış ticaret verilerimiz de küresel ticaretin normalleşme sürecinde olduğunu teyit ediyor. Türkiye’nin ihracatı Mayıs’a kıyasla yaklaşık yüzde 35’lik bir artış kaydetti ve ihracatın ithalatı karşılama oranı Mayıs ayında %74,5’ten Haziran ayında yaklaşık %83’e yükseldi. Bu artışta, fabrikaların üretime dönmesinin yanı sıra, ithalatın sınırlanmasına yönelik tedbirlerin de katkıda bulunduğunu söylemek mümkün.

  Ticaretteki iyileşmenin bir yansıması olarak, taşımacılık sektöründe üçüncü çeyreğe yönelik beklenti endeksi 108.33 olarak gerçekleşti ve görünümün pozitife geçtiğini gösterdi.

  Yavuz Öner • KPMG Türkiye

Lojistik Güven Endeksi

84.30

Bir önceki dönem 2020Q184.08

Mevcut Durum Endeksi

36.23

Bir önceki dönem 2020Q176.60

Beklenti Endeksi

108.33

Bir önceki dönem 2020Q187.82

Metaveri

Metaveri 2019 v1 • Revizyon: 01.10.2019

Sınıflamalar: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, NACE Rev.2 kullanılmaktadır. Meslek sınıflamasında Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması (ISCO-08) kullanılmaktadır.

Uluslararası ve bölgesel yönerge: Avrupa Birliği Uyumlulaştırılmış İşyeri ve Tüketici Anketleri Ortak Programı kullanıcı kılavuzu esas alınmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamış olduğu endekslere (Tüketici Güven Endeksi, Reel Kesim (İmalat) Güven Endeksi, Hizmet Sektörü Güven Endeksi, Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi, İnşaat Sektörü Güven Endeksi) ait metodolojisiyle uyumlulaştırılmıştır.

Anket kapsamında ülkemiz lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yönetici veya uzman düzeyinde temsilcilerinin görüşlerine başvurulmuştur.

Verinin Kapsamı: Anketin örnek büyüklüğü aylık 107 uzmandır. Örnek olarak seçilen kişiler odak grup olarak seçilmektedir.

Coğrafi Kapsam: Türkiye

Sektörel Kapsam: Lojistik sektörü ve alt dallarını kapsamaktadır.

Lojistik Güven Endeksi, Avrupa Birliği Uyumlulaştırılmış İşyeri ve Tüketici Anketleri Ortak Programı kullanıcı kılavuzunda açıklanan denge hesap yöntemine uygun şekilde hesaplanmaktadır. Literatürde birçok Endeks hesaplama metodu olmakla birlikte Eurostat’ın önerdiği TÜİK’in Güven Endekslerinin hesaplanmasında kullandığı Denge Hesap yöntemi geniş bir kullanıma sahiptir. Uluslararası geçerliliğe sahip, güvenilir bir yöntem olması sebebiyle LGE’nin hesaplanmasında da Denge Hesap Yöntemi tercih edilmiştir.

Denge katsayısı her bir eğilim sorusu için; pozitif cevap verenlerin yüzdesinden negatif cevap verenlerin yüzdelerinin farkı alınarak hesaplanmaktadır. Denge katsayısına 100 eklenerek her bir soru için ayrı yayılma endeksi oluşturulmaktadır. Daha sonra seçilen soruların yayılma endekslerinin aritmetik ortalaması alınarak Lojistik Güven Endeksi hesaplanmaktadır.

Endeks 0 ile 200 aralığında değer alabilmektedir. Endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.

İspanya Merkez Bankası tarafından geliştirilen ve aynı zamanda TÜİK ve Eurostat tarafından önerilen ARIMA modeline dayalı TRAMO-SEATS yöntemini kullanarak gerçekleştirmektedir. Bu yöntemin uygulanması için TSW (TRAMO-SEATS) yazılımı kullanılmaktadır.

2020 yılı içerisinde revizyon öngörülmemektedir. Revizyon olması durumunda ilgili haber bülteni kapsamında üretilen istatistikler için yapılan revizyonlara ait bilgi formu ve metodolojik dokümanlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

LGE, ilgili döneme ait yayımlanmış Lojistik Sektörü Eğilim Anketi kullanılarak hesaplanmakta ve dönemi takip eden ayın ilk haftası haber bülteni ile açıklanmaktadır.

Cevaplayıcı birimler telefonla aranmakta veya anket modülü üzerinden takip edilmektedir. Ankete cevap vermeyen girişimler için cevapsızlık düzeltmesi yapılmaktadır. Lojistik Sektörü Eğilim Anketi kapsamında toplanması planlanan veriler için, web ortamında kişiye özel pin ile doldurulacak şekilde tasarlanmış anket yazılımı kullanılmaktadır. Anket yazılımı, çeşitli noktalarda tutarlılık kontrolü yaparak hatalı veya eksik bir soru kağıdının veri girişine izin vermeyecek şekilde hazırlanmıştır.

2019 yılında “İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ve KPGM Türkiye” proje birlikteliği esaslarına göre uygulanmaya başlayan anketin alan uygulama takvimi her üç aylık dönemin ikinci ayıdır. Birinci çeyrek için referans dönemi 1 Ocak-31 Mart, ikinci çeyrek için referans dönemi 1 Nisan-30 Haziran, üçüncü çeyrek için 1 Temmuz-30 Eylül ve dördüncü çeyrek için 1 Ekim-31 Aralık’tır. Referans dönemin anket sonuçları, ilgili dönemi takip eden ayın ilk haftası Lojistik Güven Endeksi Haber Bülteni ile açıklanacaktır.

Lojistik Güven Endeksi’nin veri kaynağı Türkiye genelinde 3 aylık periyotlarla uygulanan Lojistik Sektörü Eğilim Anketi’dir.

LGE, her üç aylık dönemin ikinci ayında eğilim anketinden elde edilen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.