Lojistik Güven Endeksi 2020Q3

LGE 2020Q3

Yayımlanma Tarihi: 30 Eylül 2020

Lojistik Güven Endeksi pozitif görünüme döndü.

Lojistik Güven Endeksi Temmuz – Eylül 2020 (2020Q3) döneminde, bir önceki döneme (2020Q2) göre yüzde 25,25 artış göstererek 109,55 puan olarak gerçekleşmiştir. Lojistik Güven Endeksi negatif görünümden pozitif görünüme geçti. Endeks yayımlanmaya başladığı tarih itibariyle en yüksek seviyesine ulaştı

Mevcut Durum Endeksi

Sektörün durumu gösteren Mevcut Durum Endeksi önceki dönem pandemi nedeniyle büyük bir düşüş göstererek 36,23 puana gerilemişken 2020Q3 döneminde toparlanarak 105,21 puana yükseldi. 2020Q2 döneminde 108,33 puan olan Gelecek Dönem Beklenti Endeksi 2020Q3 döneminde sektörün beklentilerinin tam olarak karşılandığını gösteriyor.

Gelecek Dönem Beklenti Endeksi

İlerleyen dönemde sektörün beklentilerini yansıtan Gelecek Dönem Beklenti Endeksi bir önceki döneme göre  yüzde 3,39 oranında artarak 111,72 puan oldu. Bir önceki dönemde pozitif görünüme dönen endeks, sektör beklentisinin 100 üzerinde seyretmesiyle pozitif görünümünü korudu.


 • Samet Civan

  Önümüzdeki süreçte lojistik sektörü faaliyetlerine hızlı bir şekilde devam edecek

  2020 yılının ilk çeyreğinden sonraki süreçte hız kazanan dünyada ve Türkiye’de ulusal/uluslararası ticareti yavaşlatmış, bir dönem durma noktasına da getirmiştir. Yılın ikinci çeyreğinde yaşamam bu beklenmedik durgunluk bu dönemde yayınlanan endekse de yansımış, iş hacmi ve insan kaynaklarında daralma beklentisi ile sonuçlanmıştı.

  Pandeminin etkisini azaltmaya başlaması, Haziran ayı ile beraber normalleşme adımlarının atılması ile beraber de ulusal ve uluslararası ticaret hızlı bir ivme ile artışa yönelmiştir. İş hacimlerinde ikinci çeyreğe göre yaşanan artış insan kaynağı ihtiyacına da pozitif bir ivme kazandırmıştır.

  Sektör uzmanlarının görüşleri de LGE’ne yansımış ve ticaretteki pozitif yönelim beklentilerle de örtüşmüştür. Önümüzdeki süreçte de lojistik sektörü faaliyetlerine hızlı bir şekilde devam edecektir.

  Samet Civan •

 • Yavuz Öner

  Sektördeki pozitif görünüme, üçüncü çeyrek içerisinde hafifleyen kısıtlamalar ve yükselen e-ticaret hacmi katkı sağladı.

  Lojistik Güven Endeksi, üçüncü çeyrekte sektördeki beklentilere paralel olarak pozitif görünüme döndü. İkinci çeyrekte negatif görünümde olan endeks, Temmuz-Eylül döneminde bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 25’lik bir artış göstererek 109,55 puan olarak gerçekleşti. Sektörün iş hacmine ilişkin alt endeks, kısıtlamaların etkilerinin daha yoğun olarak hissedildiği ikinci çeyreğe kıyasla üç haneli bir artış kaydederek 126,56’ya yükselerek, pozitif görünüme döndü. 

  Sektörün insan kaynakları ihtiyacına ilişkin endeks de, üçüncü çeyrekte bir artış kaydederek 84,38’e ulaştı. Normalleşme adımlarına paralel olarak, iş hacminde ikinci çeyreğe kıyasla yaşanan artışın, insan kaynağı ihtiyacına da hız kazandırdığı gözleniyor. 

  Sektördeki pozitif görünüme, üçüncü çeyrek içerisinde hafifleyen kısıtlamalar ve yükselen e-ticaret hacmi katkı sağladı. ABD ve Çin arasında ticaret trafiğinde artış görüldü ve ülkeler arasındaki tıbbi malzeme ticareti de bu trafiği destekledi. E-ticaret de, taşımacılık sektörü için en önemli ivme kaynakları arasında yer almaya devam ediyor.

  Yavuz Öner • KPMG Türkiye

Lojistik Güven Endeksi

109.55

Bir önceki dönem 2020Q284.30

Mevcut Durum Endeksi

105.21

Bir önceki dönem 2020Q236.23

Beklenti Endeksi

111.72

Bir önceki dönem 2020Q2108.33

Metaveri

Metaveri 2019 v1 • Revizyon: 01.10.2019

Sınıflamalar: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, NACE Rev.2 kullanılmaktadır. Meslek sınıflamasında Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması (ISCO-08) kullanılmaktadır.

Uluslararası ve bölgesel yönerge: Avrupa Birliği Uyumlulaştırılmış İşyeri ve Tüketici Anketleri Ortak Programı kullanıcı kılavuzu esas alınmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamış olduğu endekslere (Tüketici Güven Endeksi, Reel Kesim (İmalat) Güven Endeksi, Hizmet Sektörü Güven Endeksi, Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi, İnşaat Sektörü Güven Endeksi) ait metodolojisiyle uyumlulaştırılmıştır.

Anket kapsamında ülkemiz lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yönetici veya uzman düzeyinde temsilcilerinin görüşlerine başvurulmuştur.

Verinin Kapsamı: Anketin örnek büyüklüğü aylık 107 uzmandır. Örnek olarak seçilen kişiler odak grup olarak seçilmektedir.

Coğrafi Kapsam: Türkiye

Sektörel Kapsam: Lojistik sektörü ve alt dallarını kapsamaktadır.

Lojistik Güven Endeksi, Avrupa Birliği Uyumlulaştırılmış İşyeri ve Tüketici Anketleri Ortak Programı kullanıcı kılavuzunda açıklanan denge hesap yöntemine uygun şekilde hesaplanmaktadır. Literatürde birçok Endeks hesaplama metodu olmakla birlikte Eurostat’ın önerdiği TÜİK’in Güven Endekslerinin hesaplanmasında kullandığı Denge Hesap yöntemi geniş bir kullanıma sahiptir. Uluslararası geçerliliğe sahip, güvenilir bir yöntem olması sebebiyle LGE’nin hesaplanmasında da Denge Hesap Yöntemi tercih edilmiştir.

Denge katsayısı her bir eğilim sorusu için; pozitif cevap verenlerin yüzdesinden negatif cevap verenlerin yüzdelerinin farkı alınarak hesaplanmaktadır. Denge katsayısına 100 eklenerek her bir soru için ayrı yayılma endeksi oluşturulmaktadır. Daha sonra seçilen soruların yayılma endekslerinin aritmetik ortalaması alınarak Lojistik Güven Endeksi hesaplanmaktadır.

Endeks 0 ile 200 aralığında değer alabilmektedir. Endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.

İspanya Merkez Bankası tarafından geliştirilen ve aynı zamanda TÜİK ve Eurostat tarafından önerilen ARIMA modeline dayalı TRAMO-SEATS yöntemini kullanarak gerçekleştirmektedir. Bu yöntemin uygulanması için TSW (TRAMO-SEATS) yazılımı kullanılmaktadır.

2020 yılı içerisinde revizyon öngörülmemektedir. Revizyon olması durumunda ilgili haber bülteni kapsamında üretilen istatistikler için yapılan revizyonlara ait bilgi formu ve metodolojik dokümanlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

LGE, ilgili döneme ait yayımlanmış Lojistik Sektörü Eğilim Anketi kullanılarak hesaplanmakta ve dönemi takip eden ayın ilk haftası haber bülteni ile açıklanmaktadır.

Cevaplayıcı birimler telefonla aranmakta veya anket modülü üzerinden takip edilmektedir. Ankete cevap vermeyen girişimler için cevapsızlık düzeltmesi yapılmaktadır. Lojistik Sektörü Eğilim Anketi kapsamında toplanması planlanan veriler için, web ortamında kişiye özel pin ile doldurulacak şekilde tasarlanmış anket yazılımı kullanılmaktadır. Anket yazılımı, çeşitli noktalarda tutarlılık kontrolü yaparak hatalı veya eksik bir soru kağıdının veri girişine izin vermeyecek şekilde hazırlanmıştır.

2019 yılında “İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ve KPGM Türkiye” proje birlikteliği esaslarına göre uygulanmaya başlayan anketin alan uygulama takvimi her üç aylık dönemin ikinci ayıdır. Birinci çeyrek için referans dönemi 1 Ocak-31 Mart, ikinci çeyrek için referans dönemi 1 Nisan-30 Haziran, üçüncü çeyrek için 1 Temmuz-30 Eylül ve dördüncü çeyrek için 1 Ekim-31 Aralık’tır. Referans dönemin anket sonuçları, ilgili dönemi takip eden ayın ilk haftası Lojistik Güven Endeksi Haber Bülteni ile açıklanacaktır.

Lojistik Güven Endeksi’nin veri kaynağı Türkiye genelinde 3 aylık periyotlarla uygulanan Lojistik Sektörü Eğilim Anketi’dir.

LGE, her üç aylık dönemin ikinci ayında eğilim anketinden elde edilen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.